Registrovať
SK

Registrovať

Welcome to the registration page for IVECO Customer Portal. Please fill in all the information needed to complete the process.
* Povinné pole
Jméno *
Příjmení *
Jméno společnosti
Země *
Jazyk *
Tax Code / VAT
Optional Informations
This informations are optional. You can always add or modify them later in your Profile options.
Adresa
Město
PSČ
Telefon
Company Phone

Email *
Confirm Email *
Heslo *
Přepište své heslo *
Další

Nastavení ochrany osobních údajů

Group 3

Prečítal som si prehlásenie o ochrane osobných údajov a poskytujem svoj súhlas pre nižšie uvedené účely a procesy

MARKETINGOVEJ ČINNOSTI


spracovanie mojich údajov IVECO Slovakia, v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami, vrátane pošty alebo elektronickej pošty, telefónu (napr. Automatizovaná volania, SMS, MMS, fax), a akýmikoľvek inými prostriedkami (napr. Webové stránky, mobilné aplikácie), za účelom zasielania obchodných oznámení a tiež reklamných oznámení týkajúcich sa výrobkov a služieb, ako je popísané v oddiele 2 bode (iii) vyhlásenie o ochrane osobných údajov

MARKETING TRETEJ STRANY


[oznámenie mojich údajov dcérskym spoločnostiam IVECO Slovakia a pridruženým spoločnostiam skupiny CNH Industrial, ako aj autorizovaným predajcom a distribútorom a ich spracovanie uvedenými subjektmi pre účely zasielania obchodných oznámení a tiež reklamných oznámení týkajúcich sa ich výrobkov a služieb alebo vykonávania prieskumu trhu, ako je popísané v oddiele 2 bode (iv) vyhlásenie o ochrane osobných údajov
In IVECO we care for the safety of your data. Please confirm us you're not a robot.
* Nastavení pro Doručení je povinný údaj