IVECO-ON
Registrovať
SK

Registrovať

Vitajte na registračnej stránke pre zákaznícky portál IVECO. Vyplňte, prosím, všetky informácie potrebné na dokončenie procesu.

Access credentials are valid on all CNHInd websites and apps.
* Povinné pole
Jméno *
Příjmení *
Jméno společnosti
Země *
Jazyk *
Daňové číslo/DPH
Nepovinné informácie
Tieto informácie sú dobrovoľné. Vždy ich môžete neskôr pridať alebo upravovať v možnostiach vášho profilu.
Adresa
Město
PSČ
Telefon
Telefón spoločnosti

Email *
Potvrdiť email *
Heslo *
Přepište své heslo *
Další

Nastavení ochrany osobních údajů

Group 3

Prečítal som si prehlásenie o ochrane osobných údajov a poskytujem svoj súhlas pre nižšie uvedené účely a procesy

MARKETINGOVEJ ČINNOSTI


spracovanie mojich údajov IVECO Slovakia, v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami, vrátane pošty alebo elektronickej pošty, telefónu (napr. Automatizovaná volania, SMS, MMS, fax), a akýmikoľvek inými prostriedkami (napr. Webové stránky, mobilné aplikácie), za účelom zasielania obchodných oznámení a tiež reklamných oznámení týkajúcich sa výrobkov a služieb, ako je popísané v oddiele 2 bode (iii) vyhlásenie o ochrane osobných údajov

MARKETING TRETEJ STRANY


[oznámenie mojich údajov dcérskym spoločnostiam IVECO Slovakia a pridruženým spoločnostiam skupiny CNH Industrial, ako aj autorizovaným predajcom a distribútorom a ich spracovanie uvedenými subjektmi pre účely zasielania obchodných oznámení a tiež reklamných oznámení týkajúcich sa ich výrobkov a služieb alebo vykonávania prieskumu trhu, ako je popísané v oddiele 2 bode (iv) vyhlásenie o ochrane osobných údajov
V IVECO dbáme na bezpečnosť vašich údajov. Potvrďte nám, prosím, že nie ste robot.
* Nastavení pro Doručení je povinný údaj