Registrovat
CS

Registrovat

Welcome to the registration page for IVECO Customer Portal. Please fill in all the information needed to complete the process.
* Povinné pole
Jméno *
Příjmení *
Jméno společnosti
Země *
Jazyk *
Tax Code / VAT
Optional Informations
This informations are optional. You can always add or modify them later in your Profile options.
Adresa
Město
PSČ
Telefon
Company Phone

Email *
Confirm Email *
Heslo *
Přepište své heslo *
Další

Nastavení ochrany osobních údajů

Group 3

Přečetl jsem si prohlášení o ochraně osobních údajů a poskytuji svůj souhlas pro níže uvedené účely a procesy

MARKETINGOVÉ ČINNOSTI


zpracování mých údajů IVECO Czech Republic, v tištěné podobě, automatizovanými nebo elektronickými prostředky, včetně pošty nebo elektronické pošty, telefonu (např. automatizovaná volání, SMS, MMS, fax), a jakýmikoli jinými prostředky (např. webové stránky, mobilní aplikace), za účelem zasílání obchodních sdělení a rovněž reklamních sdělení týkajících se výrobků a služeb, jak je popsáno v oddíle 2 bodě (iii) prohlášení o ochraně osobních údajů

MARKETING TŘETÍCH STRAN


sdělení mých údajů dceřiným společnostem IVECO Czech Republic a přidruženým společnostem skupiny CNH Industrial, jakož i autorizovaným prodejcům a distributorům a jejich zpracování uvedenými subjekty pro účely zasílání obchodních sdělení a rovněž reklamních sdělení týkajících se jejich výrobků a služeb nebo provádění průzkumu trhu, jak je popsáno v oddíle 2 bodě (iv) prohlášení o ochraně osobních údajů
In IVECO we care for the safety of your data. Please confirm us you're not a robot.
* Nastavení pro Doručení je povinný údaj